Tekst str.:

Historikk

Godseier Fritz Michael Treschow startet på slutten av 1800-tallet utbygging av kraftproduksjon i Siljanvassdraget. Dette var en stor og kapitalkrevende utbygging av framtidens energiform - elektrisiteten. Et pionérarbeid på et fagområde hvor det meste var nytt og uprøvet. 

Det ble bygget kraftstasjoner og reguleringsdammer i Larvik, på Kiste, Sagfossen,  Hogstad og Tokleiv. De to største er Gorningdammen og Mykledammen. Dammene står i dag slik de ble bygget, og er imponerende bevis på hva man den gang fikk til med pågangsmot og enkle verktøy. 

Kraftanleggene ovenfor Farrisvannet ble på 1920-tallet solgt til Vestfold fylke, og dannet grunnlaget for det som senere ble Vestfold Kraft. Kraftstasjonen i Larvik ble beholdt og benyttet som kraftkilde til treforedlingsindustrien langs Farriselva.


Farris dam med turbinrør og inntak - slik det så ut i perioden 1900 til 1947
Farris dam med turbinrør og inntak  - slik det så ut i perioden 1900 til 1947
 

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.