Tekst str.:

Fiskeregler

Fiskeregler gjeldende for vann tilknyttet felles fiskekort

Det er kun tillatt å fiske med maksimalt 2 stenger/håndsnører fra land eller is.

Fiske er tillatt hele året.

Spesielle regler

1. I følgende vann er det tillatt å fiske fra båt uten motor/bellyboat:
 
Siljuvannet Lardal JF
Svartangen  Lardal JF
Store Bråkolltjern Lardal JF
Åsvann  Larvikmarkas Fluefiskeforening
Fagervann  Larvikmarkas Fluefiskeforening
Heivann Skien JF
Heivann  Svartåakomiteen
Svartangen Siljan JF
Lakssjø Siljan JF
Gorningen Siljan JF
Vannebuvann  Siljan JF
Sporevann  Siljan JF

Alle vannene markert med Fritzøe Skoger, Sandefjord JF og 
Venstøpskogen Fiskerlag på felles fiskekortkart.


2.  I de ovennevnte vann er også oterfiske tillatt.

3.  I følgende vann er kun fluefiske tillatt:
  • Hallingsdalstjønn
4.  I følgende vann er det minstemål for ørret:
  • Hallingsdalstjønn - 30 cm

Andre regler
  •  
Kvittering for betalt kort må medbringes under fiske
  •  
Båter/kanoer kan kun fortøyes/legges på land i maksimalt
2 døgn (friluftsloven). Henlagte farkoster vil bli konfiskert
  •  
For å unngå spredning av sykdommer og parasitter må alt utstyr være tørt før det benyttes i nytt vassdrag
  •  
Det er forbudt å tenne bål i perioden 15. april - 15. september
  •  
I perioden 1. april - 20. august skal hunder holdes i bånd
  •  
Ulovlig fiske og overtredelse av reglene kan lede til eksklusjon fra fiskerforeninger og/eller anmeldelseFelles fiskekort for over 200 fiskevann!

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.