Tekst str.:

Totalforbud mot bruk av all åpen ild!

Brannsjefen i Skien fatter vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Skien og Siljan kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 28. mai 2018 kl. 12:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Viktig info om forbudet: 

 https://www.skien.kommune.no/aktuelt/null-balpanne-null-engangsgrill/Ved skogbrann: Ring 110

 


 
Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.