Tekst str.:

Reservater og vern

69,3 kvadratkilometer (69 300 da) av Fritzøe Skogers arealer er underlagt forskjellige former for vern:
 
Reservatvern  
Skrim/Støle i Kongsberg kommune 27 789 da
Grandalen og Vindfjell i Siljan kommune 550 da
Vindfjell i Lardal kommune 503 da
Midagskollen, Røysa, Vedmannsås, 
Jordstøyp, Korpen og Stormyr i Larvik kommune, totalt
1 978 da
Flisefyr - Hirdalen i Andebu kommune 26 da
Av dette er 6 677 da vernet som frivillig vern  
Landskapsvern  
Fritzøehus Park i Larvik kommune 1 700 da

Til sammen er 32 546 da varig vernet. Dette utgjør 5,8% av Fritzøe Skogers fastmarksareal.

Nøkkelbiotoper/verneskog mot fjell

På eiendommen er det registrert nøkkelbiotoper på til sammen 36 343 da. Dette utgjør 6,8% av Fritzøe Skogers fastmarksareal utenom verneområdene.

I tillegg utgjør verneskog mot fjell i Skrimområdet 385 da
.

Totalt er 69 300 da av Fritzøe Skogers areal underlagt forskjellige former for vern. Dette tilsvarer 12,2% av Fritzøe Skogers fastmarksareal.

Det diskuteres hvor stor andel av skogarealet i Norge som må underlegges et varig vern for å sikre biologisk mangfold i skog. 

Et varing vern på 1,5-2% er framholdt som et minimum. 

Med 12,2% av arealet underlag vern i form av nøkkelbiotoper eller andre former for vern ivaretar Fritzøe Skoger sitt anvar for det biologiske mangfoldet med god margin.
 

Utsikt fra Prekestolen med Mykle i bakgrunnen
Utsikt fra Prekestolen med Mykle i bakgrunnen

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.