Tekst str.:

Miljøsertifisering


Skogbruket skal bidra til god vannkvalitet , og at dyre og planteliv i tilknyttning til bekker,elver og vann, får gode livsbetingelser.
Skogbruket skal bidra til god vannkvalitet og at dyre- og planteliv i tilknytning til
bekker,elver og vann får gode livsbetingelser


Mange arter av planter og dyr påvirkes av skogbruket. Det er derfor viktig å skape en balansert utnyttelse av skogen, slik at økonomiske, biologiske og sosiale verdier blir ivaretatt. Dette krever registrering og planer for flerbruk av arealene. Registrering av miljøkvaliteter, dokumentasjon av planleggingsrutiner, gjennomføring, oppfølging og avvikshåndteringer er meget omfattende og tidkrevende. Fritzøe Skoger oppfyller markedets krav til bærekraftig skogbruk ved sitt sertifiseringsprogram. Dette er i dag en forutsetning for avsetning av tømmeret. 

Fritzøe Skoger har også en landskapsplan som beskriver eiendommen og hvordan denne forvaltes.

Fritzøe Skoger har siden år 2000 vært deltaker i en gruppesertifisering i Norsk Skogsertifisering basert på ISO 14001 og Levende Skog standard. Fritzøe Skoger er i tillegg FSC™-sertifisert fra slutten av april 2013 gjennom Nortømmers gruppesertifisering. Levende Skogs standard omtales som Norsk PEFC skogstandard. Denne finnes også i en engelsk utgave.

Sertifiseringen skal være en kvalitetssikring av et bærekraftig skogbruk, hvor hensyn til naturmiljø, friluftsliv og sosiale verdier ivaretas sammen med skogbrukets potensial for økonomisk verdiskaping. Et ledd i sertifiseringen er å sette av områder, nøkkelbiotoper, der det helt eller delvis ikke drives skogsdrift. En oversikt over geografisk plassering av nøkkelbiotopene finnes på www.kilden.nibio.no
 

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.