Tekst str.:

Avvirkning

Fritzøe Skogers årlige hogstkvantum er for tiden på ca 70 000m3. Dette utgjør ca halvparten av årlig tilvekst. Andel tynning varierer med driftsforhold og avsetningsmuligheter. Som et resultat av omfattende billeangrep på 1970-tallet og påfølgende hogster av billeskadet skog er det store arealer med ung skog på eiendommen. Når disse arealene blir hogstmodne om noen få tiår vil årlig avvirknig dobles.

Hogstmaskinen er teknisk avansert - kapping og sortering utføres med hjelp av datamaskin.
Hogstmaskinen er teknisk avansert - kapping og sortering utføres med hjelp av
datamaskin


Lassbæreren - første ledd i transport av tømmer fra skog til industri
Lassbæreren - første ledd i transport av tømmer fra skog til industri


Det alt vesentligste av avvirkningen er fullmekanisert og gjennomføres av selvstendige skogsentreprenører med langsiktige driftsavtaler. Det sikrer forutsigbare forhold for skogsentreprenørene, som resulterer i godt utført arbeid
til konkurransedyktige priser. 
 

Rasjonell tømmertransport krever moderne utstyr og gode veier
Rasjonell tømmertransport krever moderne utstyr og gode veier


Fritzøe Skoger selger for tiden alt skurtømmer til Bergene Holm AS med sagbrukene i Larvik og Haslestad i Hof som mottakere. 
FSC™-sertifisert massevirke selges gjennom Nortømmer AS med Norske Skog Halden som største  kjøper. 

I tillegg selges et betydelig kvantum løvtømmer (vedtømmer) til private kjøpere i nærområdene.

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.