Tekst str.:

Fritzøe Skoger i tall


Arealer

1 da = 1 000 m
 
Fastmarksareal  562 000 da
Produktivt areal 428 000 da
Vannareal 53 000 da
Totalt areal 615 000 da
 
Kommunefordelt fastmarksareal
 
Larvik         250 000 da        (45%) Siljan         170 000 da      (30%)
Kongsberg   97 000 da        (17%) Porsgrunn    16 000  da     (  3%)
Sandefjord   29 000 da        (  5%)  
  


Verneområder i Fritzøe Skoger
 
Reservatvern 25 015 da
Frivillig vern   6 677 da
Landskapsvern   1 700 da

Til sammen 33 390 da (5,9%) av FS' areal

Nøkkelbiotoper

Totalareal nøkkelbiotoper ca 36 000 dekar.Opparbeidede/merkede løyper: 400 km

Årlig hogstkvantum

Årlig hogstkvantum ligger på ca 70 000 m3.  Dette utgjør under halvparten av årlig tilvekst. 98% av kvantumet drives fullmekanisert.


Antall årsverk

10.

 
Skogsbilveier 650 km
Eiendomsgrenser 565 km
Fellingstillatelser elg 260 stk
 
Kubikkmasser (mill m3 )
Gran 2,9   63%
Furu 0,9   20%
Løv 0,8   17%
Sum 4,6 100%
 


Bonitetsfordeling
 
Høy (G 23-20)  15%
Middels (G 17-14)  55%
Lav (G 11- 8)  30%
 Hogstklassefordeling
 
    Fritzøe Skoger
«Normal-
skogen»
Hkl I   3 % av prod areal      5%
Hkl II 20 % av prod areal    30%
H.kl III 37 % av prod areal    30%
H.kl IV 20 % av prod areal    30%
H.kl V 20 % av prod areal     5%
   


 
Tilvekst  
Gran 155 000 m3
Furu     8 000 m3
Løv   19 000 m3
Sum 182 000 m3

 
 

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.