Tekst str.:

Jakt

All utmarksnæring på eiendommen forvaltes gjennom utmarksavdelingen.
Vår oppgave er å sørge for at jakt og fiske drives med henblikk på langsiktig bruk 
og rimelig avkastning.

 

Småviltjakt

Småviltjakten hos oss er organisert gjennom
  • Jaktforeninger
  • Jaktlag som leier eget terreng
  • Sesongkort for småviltjakt
  • Tilrettelagt småviltjakt for privatpersoner, firmaer eller andre

Jaktforeningene er først og fremst stiftet for å kunne tilby egne ansatte, pensjonister, entreprenører, lokalbefolkning m.fl. ordnede jaktmuligheter.

Nedenfor finner du en oversikt over div jaktforeninger.

 
FORENING LEDER ADRESSE / E-POST
Vestmarka Jaktforening
Arnfinn Eriksen

arnferik@online.no
Løvås Jaktforening Atle Rødal h-atlroe@online.no

Farris Jaktforening

Rune Omsland
Kjoseveien 900 
3268 Larvik
Kvelde Jaktforening Per Henrik Semb perhenriksemb@gmail.com
Sør-Siljan
Jaktforening

Arnfinn Vindheim

arnfinnvindheim@yahoo.no
Hogstad Jaktforening Terje Skilbred murfirma@online.no
Midt-Siljan Jaktforening
Morten Myrvang

mortenmyrvang@hotmail.com
Heia Jaktforening Henning Solem henning.solem@gmail.com

Solberg Jaktforening

Albert Auglend
Lakstjønnvn 432 
3158 Andebu
Kroken Jaktforening Terje Nakjem terje.nakjem@gmail.com

Halle Jaktforening

Arne Malerød

arnemaler2@gmail.com


Jaktleie - kontrakt

Vi leier ut småviltjakt innenfor et bestemt terreng til enkeltpersoner som sammen med andre danner et jaktlag og forvalter småviltjakt på eget jaktfelt. Kontrakten omfatter småvilt inkl. bever og rådyr.

Send en E-post til  sk@fritzoeskoger.no  hvis du er interessert i å leie småviltterreng i Fritzøe Skoger.

For tiden har vi ingen ledige terreng/kontrakter.


Støle jaktfelt - årskort

På "Støle jaktfelt" kan vi tilby kort for småviltjakt. Området er på ca 30 000 da og ligger syd for Skrim og øst for Mykle i Kongsberg kommune.

Kortet medfører rett til jakt på småvilt (hare, skogsfugl, and, rev, mår, bever, rådyr m.m.). Skogsterreng, flere vann og tjern, myrer osv. Skogsbilvei (bomavgift) til terrenget.

Kort selges for to perioder. Første periode 1.5.-4.10., andre periode 26.10.-30.4.

Pris 2017:

Første periode: 3.700,-
Andre periode:  1.550,-

Send en E-post til sk@fritzoeskoger.no hvis du er interessert i årskort på Støle jaktfelt.


Arrangert småviltjakt

For privatpersoner, firmaer eller andre kan vi tilby arrangert jakt på rådyr/hjort.
 
Guider, hunder, mat og overnatting. Alt etter avtale. 3-8 delt.
Interesserte kan ta kontakt på E-post: sk@fritzoeskoger.no 

 

Elgjakt

Elgokse i Jerlifjell
Foto: M. Blom
I Fritzøe Skoger skytes det ca 150 elg pr år. Jakten disponeres av eieren, Fritzøe Skogers utmarksavdeling og av jaktlag som leier eget terreng med fellings-tillatelse.

Jaktleie elgjakt

Etterspørselen etter elgjakterreng i Fritzøe Skoger er stor. Vi leier ut terreng til ca 65 elgjaktlag. 

Vi har dessverre ingen ledige terreng for sesongen.

For nærmere informasjon, kontakt utmarkssjef Staffan Klasson på mob. 911 81 980 eller på E-post: sk@fritzoeskoger.no


Arrangert elgjakt

For privatpersoner, firmaer eller andre kan vi tilby eksklusiv elgjakt i meget gode elgterreng. Løshund-, alternativt drivjakt, guider, hunder, mat og overnatting. Alt etter avtale. 3-8 delt.

For nærmere informasjon, kontakt utmarkssjef Staffan Klasson
på mob. 911 81 980 eller på E-post: sk@fritzoeskoger.no

 

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.