Tekst str.:

Årskort bilveier 2018


Deler av Fritzøe Skogers bilveinett er åpent for ferdsel mot betaling.
Dette gjelder følgende strekninger:

 
Løkkabommen (nord for Grorud)  til Langlidalen parkering Sommer

Sandåveien til Breivann

Hele året

Grønliveien

Sommer

Parkeringen på Viddaseter

Vinter

Veien mellom Grorud i Siljan
og Løvås i Lardal

Sommer
(gjennomkjøring)

Veien inn mot Svartangen fra skianlegget i Borgen

Sommer
              
Det er kun veien til Breivann/Viddaseter og veien opp til vinterparkering på Løvås som vinterbrøytes. Øvrige veier stenges når snøen kommer, og åpnes etter teleløsning om våren.

Fritzøe Skogers øvrige veinett er stengt for allmenn ferdsel. - Til irritasjon for noen og til glede for mange som setter pris på å ferdes med sykkel og til fots langs veier med liten eller ingen biltrafikk - en liten kuriositet i vår motoriserte tilværelse?

 


FRITZØE SKOGER AVVIKLER I LØPET AV 2018 GIRO-BETALING VED VÅRE BOMVEIER

Enkeltpassering (kr 75,-) kjøpes med SMS ved bomkassene.
Årskort (kr 1 000,-) kjøper du ved å klikke på én av linkene under: 


Rauberveien (Bergandammen)
Raubergveien (Nordsvingen Grorud)

Borgen-Svartangen 
Sørmyrveien


Årskortet gjelder for alle veiene nevnt ovenfor
(Rauberveien Borgen-Svartangen og Sørmyrveien)


På Sørmyrveien (Løkka) og Rauberveien (Grorud) er det også mulig å betale med giro
(kr 100,-),  da Telia har begrenset dekning i området.  Det er også mulig å betale enkeltpassering på inatur.no ved i klikke på en av linkene over.


                                          ------  o  ------

 

På Breivannsveien (Sandåveien) er det igangsatt kameraløsning og betaling gjennom ONEPARK.


Enkeltpassering kr 75,-

Årskort: kr 1 000,-

 

Årskort og enkeltpasseringer betales på ONEPARKs nettsider: onepark.no/bomveier
 


Se mer informasjon nedenfor her og ved innkjøring til Breivannsveien:

SKILT-SANDAVEIEN-ONEPARK.jpg
 

 

 

        
 

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.