Tekst str.:

Årskort bilveier 2018


Deler av Fritzøe Skogers bilveinett er åpent for ferdsel mot betaling.
Dette gjelder følgende strekninger:

 
Løkkabommen (nord for Grorud)  til Langlidalen parkering Sommer

Sandåveien til Breivann

Hele året

Grønliveien

Sommer

Parkeringen på Viddaseter

Vinter

Veien mellom Grorud i Siljan
og Løvås i Lardal

Sommer
(gjennomkjøring)

Veien inn mot Svartangen fra skianlegget i Borgen

Sommer
              
 

Endring i betalingsrutiner for bomveier hos Fritzøe Skoger i 2018.

 

Fritzøe Skoger avvikler i løpet av 2018 giro-betaling ved våre bomveier.

På følgende veier blir det betaling gjennom Inatur.

Raubergveien.

Sørmyrveien

Borgen-Svartangen

 

Enkeltpassering kr 75,-: Betaling på sms eller inaturs nettsider: www.inatur.no 

Årskort kr 1000,-: Betaling på inaturs nettsider: www.inatur.no

Årskortet vil gjelde for Raubergveien, Sørmyrveien og Borgen-Svartangen. Det vil være gyldig i et år fra kjøpstidspunktet. https://www.inatur.no/smstilbud/59dcb270e4b012db4f6892aa/rauberveien-betaling-av-bomavgift

 

På Sandåveien blir det fra våren kameraløsning gjennom ONEPARK.

Enkeltpassering kr 75,-: Betaling via ONEPARK

Årskort: kr 1000,-: Betaling via ONEPARK

Fram til ny løsning er oppe og går gjelder eksisterende giro-løsning.

NB! Årskort for 2017 er gyldig for Sandåveien i 2018 fram til ny løsning er på plass våren 2018.
Det er kun veien til Breivann/Viddaseter og veien opp til vinterparkering på Løvås som vinterbrøytes. Øvrige veier stenges når snøen kommer, og åpnes etter teleløsning om våren.

Fritzøe Skogers øvrige veinett er stengt for allmenn ferdsel. - Til irritasjon for noen og til glede for mange som setter pris på å ferdes med sykkel og til fots langs veier med liten eller ingen biltrafikk - en liten kuriositet  i vår motoriserte tilværelse?Nesseterdalsveien.JPG
 

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.