Tekst str.:
Årskort og enkeltpassering bomveier

Fritzøe Skoger avvikler i løpet av 2018 giro-betaling ved våre bomveier.

Enkeltpassering (kr 75,-) kjøpes med sms ved bomkassene.
Årskort (kr 1 000,-) kjøper du her (klikk på link under)


Rauberveien (Bergandammen)
Raubergveien (Nordsvingen Grorud)

Borgen-Svartangen
SørmyrveienÅrskortet gjelder for alle veiene over (Raubergveien Borgen-Svartangen og Sørmyrveien)

På Sørmyrveien (Løkka) og Raubergveien (Grorud) er det også mulig å betale med giro (kr 100,-)  da Telia har begrenset dekning i området.  Det er også mulig å betale enkeltpassering ved i klikke på en av linkene over.

--

 

På Breivannsveien (Sandåveien) er det nå igangsatt betalingløsning gjennom ONEPARK. Årskort og enkeltpasseringer betales på ONEPARKs nettsider: onepark.no/bomveier

Dessverre har vi hatt tekniske problemer, og det er til tider ikke mulig å betale for enkeltpasseringer på nett. Dersom betaling ikke lar seg gjennomføre innenfor fristen på 48 timer, som forutsatt, vil brukerne få tilsendt faktura uten gebyr.
Åpning av bilveier etter teleløsning

Alle bilveier er nå åpnet

Åpne veier mot bomavgift:

Sandåveien, veien til P-plass Viddaseter
Borgen - Svartangen
Raubergveien
Sørmyrveien
Veiene er åpne mot betaling av avgift.


Totalforbud mot bruk av all åpen ild!

Brannsjefen i Skien fatter vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Skien og Siljan kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 28. mai 2018 kl. 12:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Viktig info om forbudet: 

 https://www.skien.kommune.no/aktuelt/null-balpanne-null-engangsgrill/Ved skogbrann: Ring 110Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.