Tekst str.:
Bilveier

7.12.2018

Raubergveien (Grorud -Løvås), Sørmyrveien og Borgen-Svartangen blir ikke brøytet eller strødd og stenges for vinteren når forholdelse tilser det.

Breivannsveien opp til Viddaseter er vinteråpen.
Raubergveien opp til Løvås parkering er vinteråpen.

 


 




Årskort og enkeltpassering bomveier

FRITZØE SKOGER AVVIKLER I LØPET AV 2018 GIRO-BETALING VED VÅRE BOMVEIER

Enkeltpassering (kr 75,-) kjøpes med SMS ved bomkassene.
Årskort (kr 1 000,-) kjøper du ved å klikke på én av linkene under


Rauberveien (Bergandammen)
Raubergveien (Nordsvingen Grorud)

Borgen-Svartangen
Sørmyrveien



Årskortet gjelder for alle veiene nevnt ovenfor (Raubergveien Borgen-Svartangen og Sørmyrveien)

På Sørmyrveien (Løkka) og Raubergveien (Grorud) er det også mulig å betale med giro (kr 100,-),  da Telia har begrenset dekning i området.  Det er også mulig å betale enkeltpassering ved å klikke på én av linkene ovenfor.

--

På Breivannsveien (Sandåveien) er det nå igangsatt betalingløsning gjennom ONEPARK. Årskort og enkeltpasseringer betales på ONEPARKs nettsider: onepark.no/bomveier
 



Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.