Tekst str.:

Båtorden Breivann

 

 

Ansvar til felles beste - husk å følge reglene for båtorden på Breivann!

Båter spredt på land og i vann oppfattes av mange som skjemmende i landskapet og kan stedvis være til hinder for bading, fiske og allment friluftsliv.

For å rydde i dette har Fritzøe Skoger og Lardal kommune samarbeidet om å lage regler for fortøyning og opplag av båter for hytteeiere med rettigheter på Fritzøe Skogers arealer ved Breivann.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i planene og følge dem - til felles beste for alle som ferdes i Breivannsområdet:

Felles planbeskrivelse 06.02.11 >>

Bestemmelser - Detaljreguleringsplan for fortøying og opplag av båter ved Kariåsen.
Plan id 072820110003 >>


Plankart - Detaljreguleringsplan for fortøying og opplag av båter ved Kariåsen.
Plan id 072820110003 >>


Bestemmelser - Detaljreguleringsplan for fortøying og opplag av båter ved Breivannstorget.
Plan id 072820110002 >>


Plankart - Detaljreguleringsplan for fortøying og opplag av båter ved Breivannstorget. Plan id 072820110002 >>

Bestemmelser - Detaljreguleringsplan for fortøying og opplag av båter ved Mathiaskilen
Plan id 072820110001 >>


Plankart - Detaljreguleringsplan for fortøying og opplag av båter ved Mathiaskilen. Plan id 072820110001 >>

Spørsmål vedr rettigheter til fortøyning og opplag av båt på Fritzøe Skogers arealer ved Breivann:

Fritzøe Skoger
Knut Malmquist
Mob. 90 51 03 02
km@fritzoe.no

Spørsmål vedr virkning av reguleringsplan, friluftsloven, forurensningsloven m.v.:

Lardal kommune
Morten Ulleberg
Tlf. 33 15 52 06 / mob. 97 02 48 45
morten.ulleberg@lardal.kommune.no

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.