Tekst str.:

Utbyggingsplaner

Fritzøe Skoger disponerer store arealer. En del av disse ligger nær opp til befolkningssentra og gjør de interessante for omregulering og eiendomsutvikling.

Gjennom etablerte datterselskaper ønsker vi å utvikle en del av disse områdene fra skogarealer til ulike andre formål.

 

Martineåsen boligfelt

Martineåsen boligfelt ligger inne i regional plan for bærekraftig utvikling for Vestfold fylke og i Larvik kommunes arealplan (arealdel 2014-2026).

Martineåsen ligger vest for Larvik, i nær tilknytning til skoler og annen infrastruktur og med kort vei til Larvik by og gode muligheter for friluftsaktiviteter i nærområdet
.

Martineåsen
 

Klova industriområde

Larvik mangler egnede arealer for industri, og Fritzøe Skoger ønsker å utvikle et større område vest for byen til dette formålet. Med geografisk plassering sentralt til nye E18 og Larvik havn vil dette kunne bli et regionalt kraftsenter for denne type virksomhet. Det planlagte området er på ca 2 500 da og ligger fortrinnsvis på Fritzøe Skogers arealer.

Området ligger inne i regional plan for bærekraftig utvikling for Vestfold fylke. Endelig vedtak er ikke fattet.


Klova Industriområdet
 

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.